creutz-partners
Please choose an image.

De kunst van het vermogensbeheer

De basis voor het omgaan met vermogen ligt in deskundigheid en onafhankelijkheid: Elke portefeuille- en effectenspecialist van Creutz & Partners is een expert die zijn vak op de toonaangevende mondiale beursvloeren heeft geleerd. Deze deskundigen zijn al jaren bezig met het identificeren en uitzeven van de te verwachten waardeontwikkelingen, wat tot uiting komt in de structuur van onze fondsen. 

Onze experts en onze fondsen vormen de basis van jouw CP NVST-beleggingsplan.

Creutz & Partners

Bij Creutz & Partners hebben wij altijd de laatste informatie over de kracht, kwaliteit en prestaties van onze fondsen bij de hand - en jij dus ook. Deze kracht vloeit voort uit de verregaande onafhankelijkheid van onze fondsbeheerders, die in jouw belang steeds de strategisch juiste beslissingen nemen op de wereldwijde beursvloeren. Dat betekent: uitgesproken onafhankelijkheid voor jouw CP NVST beleggingsplan.

Met een belegging in CP NVST verwerf je aandelen in onze bekroonde fondsen. Daarna hoef je je eigenlijk nergens meer om te bekommeren, want trouw aan het credo van Creutz & Partners »Niemand is conservatiever dan wij«, nemen wij bij het nastreven van het doel »behoud en groei van jouw vermogen« relatief weinig risico's, zodat persoonlijke wensen voor financiële onafhankelijkheid, succes, rust en eenvoud binnen handbereik komen.

De waarde van onze fondsen

Voor mensen die in het kader van hun belegging op zoek zijn naar groeiperspectieven, is de aankoop van aandelen een goede keuze.

Aandelen blijken, zeker op langere termijn, de beste beleggingsvorm. Ze vormen daarom steeds vaker de basisinvestering voor oudedagsvoorzieningen en vermogensopbouw. Onze fondsen stellen u in staat om te investeren in fondsaandelen, die professioneel en breed worden beheerd, volgens de goede praktijken en de managementfilosofie van Creutz & Partners.

Ons Manifest

Jouw toekomst is nu.
In het nu geef je vorm aan je toekomst.
Wij zijn je nieuwe partner, je constante metgezel –
wij zorgen voor je, samen met jou.

Als gepassioneerde beleggingsexperts hebben wij het grootste respect voor het individuele succes van jullie, onze klanten. Wij geloven dat prestatie een kwestie van een mindset is, om hard voor je ideeën te werken.

Van jullie, de sporters, ondernemers en ontwerpers van morgen, leren we wat engagement betekent. Hoe elk individu boven zichzelf kan uitstijgen, weerstand kan overwinnen en nieuwe waarden kan creëren. Altijd in je eigen tempo.

Mensen die volledig gericht zijn op hun zelfbepaalde leven hebben een partner nodig die gericht is op hun welvaart. Terwijl je nu het beste van jezelf geeft, bereid je je al voor op morgen.

 CP NVST – THE BOOST OF NOW.

© Reichenbach Fabian

Foto: © Reichenbach Fabian

Disclaimer // De gegevens en opinies op deze internetpagina betreffende CP NVST, C&P Funds en zijn subfondsen zijn in het algemeen niet bestemd voor landen waarin het C&P Funds en zijn subfondsen niet geregistreerd of op andere wijze voor de distributie toegelaten zijn. Deze richten zich bovendien uitdrukkelijk niet aan beleggers met woonplaats in België of in Nederland. De gegevens of opinies die u op deze website leest zijn publicitaire mededelingen. Deze vormen geen aanbod noch een uitnodiging tot het verkopen van, kopen van of inschrijven op een financieel instrument.  Evenmin zijn de gegevens en opinies op deze website bedoeld als beleggingsadvies of enige andere vorm van aanbeveling. Potentiële beleggers worden geadviseerd om professioneel advies in te winnen inzake de wetten en voorschriften met betrekking tot inschrijving, aankoop, bezit, inwisseling of verkoop van deze aandelen, in het land waarin ze staatsburger zijn of permanent verblijfs- of woonrecht hebben. Hoewel de informatie op deze website regelmatig wordt gecontroleerd en geactualiseerd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard of garantie gegeven voor de actualiteit, juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op deze website, en evenmin voor de inhoud van websites die met deze website zijn verbonden. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van inhoud en informatie op deze website wordt eveneens uitgesloten. Beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggingsbeslissingen pas na volledige kennisneming van het desbetreffende fondsprospectus, het essentiële-informatiedocument (KID) en de laatste jaarrekeningen te nemen. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar bij de beheersmaatschappij Creutz & Partners. Tenslotte wordt erop gewezen dat in het verleden behaalde resultaten van financiële instrumenten geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige resultaten.